NERWIAK MORTONA I BÓL PRZODOSTOPIA

Metatarsalgia to ogólny termin opisujący bolesny stan w okolicy śródstopia od strony podeszwowej stopy. Ból związany z metatarsalgią często występuje pod II, III lub IV głową kości śródstopia. Miejscowy ból pomiędzy III a IV kością śródstopia, może być spowodowany uwięzieniem nerwu, ten stan nazywamy Nerwiakiem Mortona. Metatarsalgia jest częstym schorzeniem, które można leczyć w prosty i skuteczny sposób wkładkami ortopedycznymi. Nieleczona staje się uciążliwa dla pacjentów.

Przyczyna biomechaniczna

Podstawową przyczyną metatarsalgii i nerwiaka Mortona jest nadmierna pronacja. Nadmierna pronacja może z czasem powodować osłabienie struktur tkanek miękkich, co prowadzi do zwiotczenia więzadeł, a czasem do utraty mięśni. Nadmiernie pronująca stopa zgina podeszwowo i rotuje śródstopie, wywołuje to siły ścinające na strukturach przodostopia i utratę łuku poprzecznego, powodując ucisk i ból. Nieleczona metatarsalgia może prowadzić do rozwoju nerwiaka Mortona. Gdy stopa nadal nadmiernie pronuje,  zwiększa się zgięcie podeszwowe i rotacja śródstopie, powodując uwięzienie nerwu międzypalcowego między głowami śródstopia – co może powodować intensywny ból w miejscu uszkodzenia nerwu.
 
Objawy
 
Metarsalgia najczęściej charakteryzuje się palącym bólem w obrębie przodostopia. Niektórzy pacjenci opisują ból jako siniak lub ucisk wywołany stanięciem na małym kamieniu. Ten stan często ogranicza mobilność pacjenta poprzez skracanie czasu, przez jaki może stać, lub chodzić, ze względu na intensywny ból i dyskomfort, który doświadcza.
 
Ból związany z nerwiakiem Mortona zlokalizowany jest miejscowo tam, gdzie został uwięziony nerw. Zasadniczo jest to wyniki długotrwałego ucisku nerwu międzypalcowego, najczęściej między trzecią i czwartą głową kości śródstopi, powodując podrażnienie i ewentualnie obrzęk nerwu. Chorzy odczuwają często drętwienie i ból w tym obszarze.
 
Postępowanie
 
Ponieważ większość pacjentów z objawami bólu śródstopia zwykle ma nadmierną pronację, należy skorygować staw podskokowy do pozycji neutralnej, co zmniejszy zgięcie podeszwy i rotację śródstopia. Ortezy powinny posiadać również pelotę metatarsalną po stronie grzbietowej, pomaga to podnieść zapadnięte śródstopie i przywrócić łuk poprzeczny, łagodząc w ten sposób ból i dyskomfort.
 
Pacjenci cierpiący na nerwiaka Mortona również skorzystają na noszeniu ortezy, ponieważ duża część nacisku wywieranego na nerw międzypalcowy zostanie zmniejszona poprzez korektę nadmiernej pronacji i przywrócenie stopy do neutralnej pozycji podskokowej, w połączeniu z pelotą metatarsalną, która pomoże w podniesieniu i rozszerzeniu głów śródstopia, powodując mniejszy ucisk na nerw.
Podrażnienie nerwu między głowami kości śródstopia, nerwiak Mortona
Palący ból przodostopia
Orteza z pelotą metatarslną
Orteza z wygrzaną od spodu pelotą metatarsalną

Materiały ICB Medical / konsultacja Piotr Kostrzębski – Fizjoterapeuta, Ortopodolog, Podiatra, Terapeuta manualny, Międzynarodowy instruktor FDM NEURO.