CHOROBA OSGOO SCHLATTERS (jałowa martwica guzowatości kości piszczelowej)

Choroba Osgooda Schlattersa dotyczy aktywnych młodych ludzi (zwłaszcza chłopców) w wieku od 10 do 16 roku życia. Osgood Schlatters jest spowodowany powtarzalnym stresem lub napięciem na płytce wzrostowej guzowatości kości piszczelowej (apofiza), spowodowanego przez gwałtowny wzrostem lub dysfunkcję biomechaniczną. Choroba ta może pozostać nierozpoznana, ponieważ objawy często przypisuje się „bólom wzrostowym”. Gdyby bóle wzrostowe były normalne, każde dziecko doświadczyłoby tego samego – co nie jest prawdą. Istnieją pewne dowody sugerujące, że choroba Osgooda Schlattersa dotyka dzieci, które doświadczają szybkiego wzrostu i wykazują zewnętrzne skręcenie piszczeli (torsja piszczeli) i wynikające z tego wewnętrzny obrót piszczeli związany z nadmierną pronacją.

Osoby z chorobą Osgooda Schlattersa uprawiają sport, który obejmuje częste bieganie i skakanie, w tym piłkę nożną, koszykówkę, gimnastykę i balet. Młodzi siatkarze mogą być również podatni na tę chorobę, podczas gry zatrzymują się, obracają i odpychają jedną nogą, zwiększając w ten sposób nacisk na staw kolanowy i otaczające tkanki miękkie.

Przyczyna biomechaniczna

Choroba Osgooda Schlattersa może być spowodowana powtarzającym się napięciem lub naprężeniem na płytce wzrostowej znajdującej się na guzowatości kości piszczelowej. Choroba jest związana z urazem awulsyjnym, w którym ścięgno rzepki jest poddawane napięciom do tego stopnia, że zaczyna odrywać się od guzowatości kości piszczelowej, co w skrajnych przypadkach może spowodować oderwanie fragmentu kości ze ścięgnem. Choroba ta jest często kojarzona z dziećmi przechodzącymi gwałtowny wzrost, które mogą również mieć dysfunkcję biomechaniczną w postaci zewnętrznego skręcenia piszczeli. Choroba Osgooda Schlattersa charakteryzuje się stanem zapalnym ścięgna rzepki i otaczających tkanek miękkiech przy przyczepie do guzowatości kości piszczelowej.

Objawy

Objawy choroby Osgooda Schlattersa obejmują:

  • Ból lub obrzęk guzowatości kości piszczelowej
  • Osłabienie mięśnia czworogłowego uda
  • Zwiększony ból i obrzęk kolana związany z aktywnością fizyczną
  • Widoczny guzek na podstawie kości piszczelowej tuż pod kolanem
  • Ból dotkniętego obszaru chorobą, może trwać kilka miesięcy i może występować ponownie, dopóki dziecko nie przestanie rosnąć.

Leczenie

Wkładki ortopedyczne ICB Medical należy wykonać indywidualnie dla pacjenta i skorygować staw podskokowy do pozycji neutralnej, aby wyrównać stopy i kolana oraz zmniejszyć efekt rotacji kości piszczelowej i wynikającego z tego nadmiernego rozciągnięcia ścięgna rzepki. Terapię ortezami można stosować z techniką tejpowania, aby zmniejszyć napięcie na przyczepie na płytce wzrostowej, podczas uprawiania sportu przez dziecko.

Mechanizm choroby Osgoo Schlatters
Zdjęcie RTG: złamanie awulsyjne guzowatości kości piszczelowej
Technika oklejania Osgood Schlatters

Materiały ICB Medical / konsultacja Piotr Kostrzębski – Fizjoterapeuta, Ortopodolog, Podiatra, Terapeuta manualny, Międzynarodowy instruktor FDM NEURO