ZAPALENIE ROZCIĘGNA PODESZWOWEGO

Zapalenie rozcięgna podeszwowego to zapalenie spowodowane nadmiernym rozciąganiem powięzi podeszwowej. Często nazywane jest z ostrogą piętową. 

Rozcięgno podeszwowe jest szerokim pasmem tkanki włóknistej, która biegnie wzdłuż podeszwowej strony stopy. Powięź podeszwowa jest przymocowana do kości piętowej i wspiera łuk, działając jak sznurek. Gdy powięź podeszwowa jest nadmiernie rozciągnięta, często z powodu nadmiernej pronacji, może to doprowadzić do oderwania się od przyczepu na kości piętowej, powodując stan zapalny i ból.

Nieleczona wtórna kompensacja zapalenia rozcięgna podeszwowego prowadzi do rozwoju ostrogi piętowej. Ostroga pięty rozwija się na przedniej części kości piętowej od stron podeszwowej i charakteryzuje się wzrostem kości na przyczepie. Jest to naturalna reakcja organizmu, aby zapobiec oderwaniu się powięzi od kości piętowej. Jeśli nie zostanie zmniejszone napięcie rozcięgna podeszwowego, proces kalcyfikacji może nastąpić w tempie około 1 mm rocznie.

Przyczyna biomechaniczna

Zapalenie rozcięgna podeszwowego jest na ogół wynikiem wadliwej biomechaniki. Nadmierna pronacja lub struktura stopy o wysokim kącie supinacji może powodować, zbytnie rozciąganie powięzi podeszwy i naderwanie przy przyczepie do guzowatości kości piętowej.

Nadmierna pronacja stawu podskokowego powoduje obniżenie struktury stopy, co za tym idzie, zwiększa obciążenie, jakie jest wywierane na rozcięgno podeszwowe. Siły trakcyjne wywierane na rozcięgno, mogą z czasem doprowadzić do stanu zapalnego powięzi i otaczających tkanek, powodując w ten sposób ból w okolicy pięty lub od podeszwowej strony stopy. Jeśli dojdzie do chronicznego przeciążenia powięzi podeszwowej w okolicy guzowatości kości piętowej, może to prowadzić do rozwoju wzrostu kostnego na przyczepie do kości. Powstały wzrost kostny nazywamy ostrogą piętową, jest widoczny na zdjęciu RTG. Zapalenie rozcięgna podeszwowego jest na ogół prekursorem ostrogi piętowej.

Do bólu rozcięgna podeszwowego może przyczynić się nadmierne napięcie mięśni łydki, co powoduje ograniczenie zgięcia podeszwowego. Następstwem tego jest, ograniczenie ruchu w czasie fazy przetaczania stopy względem podłoża podczas chodu. Połączenie tych czynników z nadmierną pronacją powoduje zgięcie grzbietowe w stawie poprzecznym stępu, co z kolei zwiększa obciążenie rozcięgna.

Objawy

Częstymi dolegliwościami są, ostry ból, sztywność i obolałość. Rano po wstaniu z łóżka pacjenci często odczuwają te dolegliwości od podeszwowej strony stopy w okolicy kości piętowej. Rozcięgno podeszwowe jest w tym czasie mało elastyczne. Podobnie dzieje się kiedy pacjent wstaje z pozycji siedzącej i zaczyna obciążać stopy. Zwykle ból ustępuje w ciągu kilku minut lub kroków i może wystąpić ponownie w tych samych sytuacjach. Ból jest często opisywany jako siniak lub ucisk wywołany stanięciem na małym kamieniu. Ból może znajdować się w dolnej części pięty, przyśrodkowo, bocznie lub centralnie.

Zapalenie rozcięgna podeszwowego występuje częściej u pacjentów z nadwagą, kobiet w ciąży osób, które w krótkim czasie zwiększyły swój poziom aktywności fizycznej (związany z chodzeniem lub biegiem).

Postępowanie 

Zapalenie rozcięgna podeszwowego najskuteczniej leczy się poprzez wyrównanie struktury biomechanicznej. Wkładki ortopedyczne ICB zaprojektowane są tak, aby kontrolować nadmierną pronację stawu skokowo piętowego, co pomoże w zapobieganiu nadmiernemu przeciążeniu rozcięgna podeszwowego. Złagodzi to ból i dyskomfort oraz zapobiegnie pogorszeniu się stanu i powstawaniu ostrogi piętowej.

Rozcięgno podeszwowe

Materiały ICB Medical / konsultacja Piotr Kostrzębski – Fizjoterapeuta, Ortopodolog, Podiatra, Terapeuta manualny, Międzynarodowy instruktor FDM NEURO.