PRZYSTOSOWANIE SIĘ DO WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH ICB MEDICAL

Niezwykle ważną rzeczą jest, aby stopniowo przyzwyczajać się do wkładek ICB Medical, oraz zastosowania się do kilku prostych kroków.

Pierwszego dnia pacjent powinien nosić wkładki ortopedyczne przez godzinę (lub do momentu wystąpienia dyskomfortu)

Drugiego dnia powinien nosić wkładki ortopedyczne przez dwie godziny, następnie zwiększając stopniowo każdego kolejnego dnia czas noszenia, aż do uzyskania pełnego wymiaru dziennego chodzenia w obuwiu.

Kontrola stawów kolanowych – jeśli pojawią się symptomy takie jak ból, obrzęk lub zwiększona ciepłota w okolicach kolan, należy przestać użytkować wkładki oraz niezwłocznie poinformować fizjoterapeutę, który wykonywał wkładki o tym fakcie.

Wkładki, które zostały wykonane do sportu, przez pierwsze dwa tygodnie powinny być używane tylko na co dzień. Dopiero po tym okresie można stopniowo włączać je do aktywności fizycznej. 

W przypadku kiedy pojawią się bóle mięśniowe, należy wyjąć wkładki i dać odpocząć stopom przez jeden dzień .

Należy zwrócić uwagę, czy przy przekładaniu wkładek do innych butów zostały one umieszczone prawidłowo, mianowicie usunięto wszystkie dodatkowe elementy z butów (wkładki fabryczne, podpiętki i inne zbędę elementy) oraz zostały umieszczone w ten sposób, że lewa wkładka do lewego buta a prawa do prawego.