SHIN SPLINTS

Shin splints jest często kojarzone z osobami o wysokiej aktywności sportowej. Shin splints to uraz związany z nadmiernym obciążeniem, który można bezpośrednio przypisać nadmiernej pronacji lub supinacji, które są podstawowym czynnikiem sprawczym. Ból goleni może być odczuwalny przyśrodkowo, bocznie lub od przodu.

Przyczyna biomechaniczna

Shin splints od strony przyśrodkowej: ścięgno mięśnia piszczelowego tylnego może być ciasno przylegające i ślizgać się po przyśrodkowej kostce z powodu osłabionego troczka. Jest to związane z powtarzającym się nadmiernym pronowaniem stawu podskokowego, powodując wydłużenie ścięgna piszczelowego tylnego. Gdy stopa podczas naturalnie chodzenia obniża się przyśrodkowo, powoduje ból przyśrodkowej części goleni. Ciągłe wydłużanie ścięgna piszczelowego tylnego może powodować drobne uszkodzenie i blizny w brzuścu mięśnia. Naderwania od piszczeli mogą powodować stan zapalny i ból.

Shin splints od strony bocznej: charakterystyka biomechaniczna stopy może wykazywać dużą wartość koślawości przodostopia, albo ograniczone zgięcie podeswowe w pierwszym promieniu stopy, oba czynniki mogą powodować efekt stopy supinującej podczas chodu pacjenta. Jeśli występuje efekt stopy supinującej, to większość twojego ciężaru ciała spada na zewnętrzno-przednią część stopy i odpychasz się od zewnętrznych palców stóp, zamiast wybić się z palucha.

Kiedy stopa jest w nadmiernej supinacji, powoduje to ogromny stres na mięśniach strzałkowych i może powodować wydłużenie mięśni i ścięgien. Mięśnie strzałkowe mogą ześliznąć się z bocznej część kości do przodu, powodując podrażnienie ścięgna. Jest to związane ze słabym troczkiem i ciasnym odcinkiem mięśni strzałkowych próbujących się wydłużyć, aby skompensować deformację koślawości przedniej części stopy. Co oznacza, że gdy przednia część stopy kontaktuje się z podłożem, stopa jest zmuszana do nadmiernej supinacji, nadwyrężenia brzuśców mięśni strzałkowych.

Shin splints od strony przedniej: istnieją dowody sugerujące, że shin splints przednich goleni może być związane z supinacją przy uderzeniu piętą o podłoże, a następnie z pronacją w pozycji środkowej fazie chodu. Podczas cyklu chodu mięsień piszczelowy przedni odwraca stopę, aby uzyskać prześwit między stopą a podłożem w fazie późnego wymachu. Jeśli występuje koślawość przedniej części stopy <10 °, stopa supinuje przy uderzeniu piętą, a siła reakcji podłoża po stronie bocznej spowoduje, że stopa zacznie się pronować w połowie kroku, aby oderwać od palucha od podłoża. W tej sytuacji przednia część mięśnia piszczelowego wydłuży się i spowoduje naderwanie brzuśca na bocznym grzbiecie kości piszczelowej, co może powodować zrosty.

Objawy

Shin splints od strony przyśrodkowej: często występuje, gdy chodzisz lub biegasz przez dłuższy czas pod górę. Ból odczuwa się wzdłuż mięśnia piszczelowego tylnego i jego ścięgna. Czasami ból może być odczuwalny w pobliżu dolnej przyśrodkowego przyczepu więzadła pobocznego, aż do okolic kości łódkowatej.

Shin splints od strony bocznej: ból może wystąpić podczas chodzenia lub biegania na duże odległości, szczególnie podczas zejścia lub zbiegu. Większość osób cierpiących wykazuje koślawość przodostopia, powodując nadmierną supinację stopy podczas środkowej fazy chodu. Mięśnie strzałkowe mogą nadrywać się, powodując stany zapalne i wrażliwość na dotyk. Dodatkowo występuje bólu podczas chodzenia lub biegania.

Shin splints od strony przedniej: przedni ból goleni często występuje po bieganiu lub chodzeniu na nierównościach (pochyłości i spadki).

Postępowanie

Ponieważ shin splints, przyśrodkowe, boczne lub przednie, jest związane z dysfunkcją biomechaniczną kończyny dolnej, długotrwałe leczenie (i łagodzenie bólu) shin splints będzie polegało przede wszystkim na wykonaniu ortezy w celu kontroli nadmiernej pronacji lub supinacji oraz wynikających z tego zmian w kończynie dolnej. Inne techniki mogą być włączone do procesu leczenia, aby pomóc krótkotrwałemu uśmierzeniu bólu, jednak stosowanie wkładek ortopedycznych jest niezbędne, aby zapewnić długotrwały rezultat.

Układ mięśnie i kości podudzia
Shin splints na zewnętrznej stronie podudzi
Wkładka ortopedyczna o podwójnej gęstości

Materiały ICB Medical / konsultacja Piotr Kostrzębski – Fizjoterapeuta, Ortopodolog, Podiatra, Terapeuta manualny, Międzynarodowy instruktor FDM NEURO.